Menu

 
 

Visie

Stichting Kopzorgen tracht de bewoners en clienten, naast het aanleren van zo veel mogelijk vaardigheden, te ondersteunen waarbij de kwaliteit van leven centraal staat.

Ontwikkelingsstoornissen kennen vele uitingsvormen (gezichten). Dezelfde stoornis zal er daarom bij iedere persoon anders uitzien, mede omdat iedere persoon uniek is door aanleg en verstandelijke vermogens. Ook speelt mee hoe de omgeving met de beperkingen en problemen, die voortvloeien uit de stoornis, omgaat.
De handicap en/of beperking(en) zijn niet altijd meteen zichtbaar. Voorlichting of psycho-educatie dienen daarom een essentieel onderdeel van de ondersteuning te zijn, zowel voor het gezin als de naaste omgeving. Naast de kenmerken van de stoornis komen vaak vele andere problemen voor (comorbiditeit), zoals bijvoorbeeld gedragsproblemen, leerproblemen, bedplassen, tics en depressiviteit, maar ook vele lichamelijke (fysieke) problemen (zoals hoofdpijn) komen voor. Personen met een ontwikkelingsstoornis zijn ook erg gevoelig voor bijvoorbeeld allergieën. Voor de persoon zelf en zijn omgeving is er dus niet altijd een eenvoudige levenstaak weggelegd. Het evenwicht tussen de draagkracht en draaglast is dan ook vaak verstoord en er is veel begrip en ondersteuning van de directe omgeving nodig, naast de professionele hulpverlening. In die zin is er dan ook nog een hoop werk te verrichten, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld kennisverspreiding en kennisverbreding, zowel op algemeen, als op professioneel vlak.

De handicap en/of beperking(en) die voortvloeien uit ontwikkelingsstoornissen blijven het gehele leven bestaan. Gedurende de vele ontwikkelingsfasen, zoals de babytijd, kleutertijd, schooltijd en puberteit, maar ook in de volwassenheid is er daarom afhankelijk van de ernst: voordurend, regelmatig of op gezette tijden zorg en ondersteuning in vele facetten nodig, afhankelijk van de ontwikkelingstaken (van die ontwikkelingsfase) waar de persoon aan moet voldoen.

Gezien de veelkleurigheid van de problemen zal de Stichting Kopzorgen de problemen zoveel mogelijk op een holistische manier benaderen. Dus aandacht voor de persoon in zijn geheel, maar ook voor zijn omgeving. Alles is met elkaar verbonden.

Certificatie