Menu

 
 

Klachten

Indien u een klacht heeft, die u niet kan oplossen met de medewerkers of het bestuur van de Stichting, kunt u zich wenden tot onze externe klachtencommissie.
Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande website of mailen naar info@klachtenportaalzorg.nl

www.klachtenportaalzorg.nl
Landelijk steunpunt wonen
www.woonzelf.nl

Certificatie