Menu

 
 

kosten

De kosten voor wonen in één van onze wooninitiatieven zijn apart verdeeld in huur en zorg. De huur kan betaald worden uit bijvoorbeeld een Wajonguitkering, werk of eigen middelen. Deze mag niet betaald worden uit het Persoonsgebonden budget (PGB). Als er sprake is van een Wajonguitkering, dan is een minimumleeftijd van 22 jaar noodzakelijk om de huur, zorgverzekering en andere kosten van levensonderhoud te kunnen betalen. Het bedrag is pas bij 23 jaar het volledige bedrag.
De kosten voor begeleiding of begeleid wonen worden helaas niet door ziektekostenverzekeraars vergoed. Het is mogelijk een Persoonsgebonden Budget (PGB) aan te vragen, voor wonen in een "kleinschalig wooninitiatief". De aanvraag voor een indicatie gaat via de gemeente, afdeling WMO

Certificatie