Menu

 
 

Donateurs

Stichting Kopzorgen vraagt uw steun voor het kunnen uitvoeren van specifieke en extra hulpverlening (zoals hieronder beschreven) aan mensen met een ontwikkelingsstoornis en hun omgeving, omdat zij een bijzondere hulpvraag hebben.
Stichting Kopzorgen wil namelijk veel meer individuele zorg en aandacht aan haar cliënten en omgeving kunnen geven, dan het basispakket aan zorg, hulpverlening, coaching of ondersteuning kan bieden, zoals dat betaald kan worden uit bijvoorbeeld het Persoonsgebonden Budget. Deze basiszorg is gewoon niet toereikend, om aan de bijzondere hulpvraag van mensen met een ontwikkelingsstoornis te voldoen en de kwaliteit van leven en het welbevinden van hen te vergroten. Dit te meer omdat deze zorg vaak levenslang in meerdere of mindere mate noodzakelijk.
Om aan de bijzondere hulpvraag van deze mensen tegemoet te kunnen komen, zijn bijvoorbeeld aangepaste ruimtes (met speciale stilte- of afgeschermde hoeken of snoezelmogelijkheden), aangepaste en/of extra activiteiten (zoals muziekles waarvoor muziekinstrumenten nodig zijn), aangepaste en/of extra materialen (zoals bijvoorbeeld speel- of ontwikkelingsmaterialen om bijvoorbeeld het ontwikkelingsstimuleringsprogramma “Kleine Stapjes” aan jonge kinderen met een achterstand te kunnen aanbieden), extra scholing (die nog ontwikkeld moet worden) voor de hulpverleners en dergelijke nodig.

Stichting Kopzorgen doet daarom een beroep op u!
U kunt Stichting Kopzorgen helpen, om deze specifieke hulpverlening op te zetten en uit te bouwen, door donateur te worden en jaarlijks een bedrag over te maken of een éénmalige schenking te doen. Ieder bedrag is zeer welkom en zal alleen worden uitgegeven voor de realisatie van bovenstaande zorg. Schenkingen en giften zijn ook fiscaal aantrekkelijk.

Het bankrekeningnummer van Stichting Kopzorgen is 11.21.50.772.

Certificatie