Menu

 
 

Vormen van begeleiding

Stichting Kopzorgen biedt naast het beschermd wonen ook ambulante begeleiding. Deze begeleiding kan intensief zijn (dagelijks), maar ook minder intensief. Doel is om die begeleiding te bieden waarbij er een gezonde balans is, die de zelfredzaamheid stimuleert.

Jade 1 een kleinschalig particulier wooninitiatief is een project voor begeleid zelfstandig wonen, waar ondersteuning en structuur bij zelfstandig wonen wordt geboden.

In Jade 2 wordt, minder intensief dan bij Jade 1, ondersteuning bij zelfstandig wonen geboden. Beide initiatieven hebben als doel de bewoners te stimuleren zich verder te ontwikkelen.

Jade 1, de woongroep voor begeleid zelfstandig wonen, geboden in een grotere eengezinswoning in Pijnacker.

Jade 2 is een kleinschalig particulier wooninitiatief dat 2 aparte kleine appartementen omvat in Voorburg.

Ligging: Zowel Pijnacker als Voorburg zijn centraal in de Randstad gelegen. Grote steden in de nabijheid Zoetermeer, Delft, Rotterdam en Den Haag.

Bewonersprofiel/criteria: jongvolwassenen (tussen de 23 en 35 jaar) met een autistische spectrumstoornis (ASS) en normale verstandelijke vermogens, met inkomsten, c.q. een Wajong uitkering en/of ouders die kunnen bijspringen, kunnen instappen. De bewoners hebben enige dagdelen of dagen dagbesteding of werk. Een bepaalde mate van zelfstandigheid is een must (persoonlijke verzorging/beheer voordeur). Daarnaast dient de toekomstige bewoner open te staan voor begeleiding. Het is niet de bedoeling dat de toekomstige bewoner ernstige gedragsproblemen heeft.

Woonruimte Jade 1: in de grote eengezinswoning (met voor- en achtertuin) in Pijnacker heeft iedere bewoner een eigen zit/slaapkamer. De overige ruimtes zijn voor gezamenlijk gebruik. De woonkamer is vrij groot, zodat er ook mogelijkheid is tot gezamenlijk samenzijn.

Woonruimte Jade 2: twee kleine appartementen in Voorburg. Deze zijn voorzien van eigen voorzieningen.

Kosten: voor de begeleiding/ondersteuning/zorg is een Persoonsgebonden Budget (PGB) nodig, of een voorziening uit de WMO of Wlz.

Opzet zorg en begeleiding Jade 1: de opzet van dit specifieke kleine wooninitiatief is er op gericht dat er een soort gezinssituatie is, om vereenzaming te voorkomen. Dat is de reden dat bijv. de avondmaaltijd gezamenlijk met de begeleiding wordt gebruikt. Ook zal contact met elkaar gestimuleerd worden.

Begeleiding houdt in ondersteuning/hulp bij het leren zelfstandig gaan wonen, dus alle vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Dit betekent in de praktijk hulp waar nodig. Om te bepalen wat de toekomstige bewoner al voor vaardigheden (zelfredzaamheid) bezit, worden er eerst diverse gesprekken gevoerd met de a.s. bewoner.

Aangezien dit kleine wooninitiatief meerdere bewoners heeft, houdt begeleiding in, dat er iedere dag (ook in het weekend) tegen de avond ongeveer 4/5 uur een begeleider aanwezig zal zijn. Door de weeks is er ook s'morgens begeleiding aanwezig. De begeleiding is verdeeld in gezamenlijke zorg (begeleiding bij gezamenlijke activiteiten, zoals het huishouden en koken) en in individuele hulp, zoals het doorspreken van de dag, planningen maken en hulp bij het aanleren van vaardigheden.

Opzet zorg en begeleiding Jade 2: de opzet van dit specifieke kleine wooninitiatief is er op gericht om de bewoners meer individueel te ondersteunen dan bij Jade I.

Begeleiding houdt in ondersteuning/hulp bij het leren zelfstandig gaan wonen, dus alle vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Dit betekent in de praktijk hulp waar nodig. Om te bepalen wat de toekomstige bewoner al voor vaardigheden (zelfredzaamheid) bezit, worden er eerst diverse gesprekken gevoerd met de a.s. bewoner.

Aangezien er twee appartementen zijn, houdt begeleiding in, dat er iedere dag (ook in het weekend) verdeeld over de twee appartementen een begeleider aanwezig zal zijn, voor de duur die afhankelijk is van de hulpvraag. De begeleiding omvat individuele hulp, zoals het doorspreken van de dag, het huishouden en koken, planningen maken en hulp bij het uitbreiden van vaardigheden. Daarnaast wordt tijd ingeruimd voor ervaren problemen en specifieke vragen.
Interesse of wil je meer weten? Mail of bel gerust!

Certificatie