Menu

 
 

Stichting Kopzorgen

Organisatie voor het bieden van zorg, begeleiding, ondersteuning en begeleid wonen.
Faciliteert de wooninitiatieven "Jade 1, Jade 2 en biedt daarnaast ambulante begeleiding.

Welkom op deze site


De Stichting biedt begeleiding op maat aan mensen met een Autistische Spectrumstoornis.

Jade 2 heeft binnenkort een woning beschikbaar. Meer informatie onder de knop begeleid wonen.


ACTIEVE THEMADAGEN
voor mensen met ASS. Varen door de Leidse grachten.
Zie flyer onder knop dagbesteding.

Certificatie